Våldsbrotten ska bekämpas stenhårt – Och det nu!


bicanII (1)

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Våldsbrotten

Ett Svenskt Svenskt Sverige – Där man inte behöver skämmas för sina blå ögon


10731046_590727131054826_3285701051731526353_n (1)

1 kommentar

28 november, 2014 · 04:10

Politisk inriktning


Vad Vill Ett Svenskt Sverige?
En Ny Politisk Vår

Ännu en politisk grupp, ja, kanske är det rent av ett helt nytt parti som är under uppsegling – ska det verkligen vara nödvändigt…? Frågan är berättigad, och man kan vara kritisk till att vi nu bidrar till ytterligare splittring.

Men vi som står bakom detta initiativ anser att det idag inte finns någon grupp eller något parti som vi till fullo kan ställa oss bakom, och då finns det bara två alternativ – att lägga ner och sluta bry sig, eller att ta tag i det själv.

Vi har valt att kliva fram och presentera ett nytt alternativ, och vi hoppas det kommer väcka intresse. Vi vill starta något nytt och verkligen åstadkomma en ny politisk vår!

Det finns många ämnen att avhandla under en sådan rubrik, eftersom snart sagt allting i vårt samhälle idag är helt uppåt väggarna galet, och i denna första presentation kommer Anders Ankartjärn utveckla vad vår nya rörelse vill och var man står i några olika frågor.

Man brukar säga att historien gärna upprepar sig, och vart fjärde år stämmer det absolut. De flesta av Er har säkert märkt det, men för de av Er som lyckades missa årets falskaste skådespel kan jag berätta att vi har haft just ett sådant spektakel i år.

Scenen är sig alltid lik, det är bara skådespelarna som växlar något genom åren, och det utmärkande draget i årets stora fars handlade mest om vem som kan hata den vite heterosexuelle mannen allra mest, eller vem som är duktigast på att ta ut avståndet från Sverigedemokraterna.

Just det där sista är speciellt lustigt, eftersom SD enligt konstens alla regler redan har klivit in i det liberala Etablissemanget, och man utgör idag en i alla delar fullständigt kontrollerad opposition. Mer om detta i ett senare avsnitt.

Så, den 14:e september var det val. Snart därefter fick vi alla uppleva att ingenting egentligen hade förändrats, åtminstone inte till det bättre – och även detta är precis som vanligt.

Men historien upprepar sig även i längre cykler. Genom tiderna utspelas en kamp om våra själar, mellan å ena sidan den högra sidan av det politiska spektrumet, och å andra sidan den vänstra – eller som det är mer korrekt att kalla dem idag, den dysfunktionella vänstern, en grupp som numera har tappat både huvudet och vettet.

Men hela detta ”drama” är en social konstruktion instiftad av den ekonomiska Makten för att skapa en skenbar polarisering i samhället, så att de sedan kan ignorera folkets låtsasdemokratiska kämpande och göra som de vill med allas vårt gemensamma värv.

Ja, själva den partistruktur som vi så lydigt går och lägger våra röster på är inget annat än ett Maktens verktyg för att styra våra åsikter och den politiska debatten, så att man aldrig ska komma i närheten av De Verkliga Frågorna.

Man kan mycket väl säga att vi väljer vem som skall sitta som statsminister – medan de som har den verkliga, ekonomiska, Makten säger åt honom vad han ska göra.

En gång i tiden skapades det en svensk demokratisk rörelse som försökte göra upp med detta och skapa en sann demokrati, av, för och med det svenska folket.

Den misslyckades sedermera med denna målsättning, men den utgör fortfarande en god inspirationskälla för svenska demokrater, och tiden är mogen att göra ett nytt försök att skapa Det Goda Samhället – det som förr kallades Folkhemmet, men som nu mer korrekt kan benämnas just Det Goda Samhället, något som det är värt att arbeta för.

Vi kan tydligt se det arv som vi i Ett Svenskt Sverige bygger vår filosofi på när vi tittar på hur tongångarna såg ut då, för drygt 130 år sedan:

”Vi Socialdemokrater förnekar intet fädernes[lands]kärleken nej också vi älskar Fäderneslandet, kanhända högre än de der har utburit detta rykte om os, men över Kärleken til Fäderneslandet sätter vi kärleken til hela meniskoheten, men är det intet Ädlare och sjönare at älska hela världen än at inskränka sin kärlek til en liten fläk som statsmän efter behag kan inskränka eller utvidja.”

Detta citat kommer ur ett tal som Mäster August Palm höll den 6 november 1881 på hotell Stockholm i Malmö, ett tal som är känt som ”Vad vilja Socialdemokraterna”, och ja, kopplingen mellan denna deklaration och Ett Svenskt Sveriges nya politiska profil är både genomtänkt och avsiktlig.

Detta synsätt utgör grunden för vårt svenska politiska arv, ett arv som Socialdemokraterna av idag fullständigt har övergivit, men som fortfarande pyr i våra hjärtan.

När Mäster Palm sedan i ett annat tal slår fast att ”Vi hava en usel regering och dåliga representanter i riksdagen som ingenting begripa av arbetarnas och den betrycktes sak.” så känner man verkligen hur historiens vingslag upprepar sig.

Ögruppen Hawaii är intressant i det här sammanhanget. Just där, mitt ute i Stilla Havet kommer ett flöde av het magma upp från djupet av vår planet, i en så kallad ”hot spot”. Denna värme bryter igenom den skorpa som havsbottnen utgör och skapar efter en tid av våldsamma vulkanutbrott en vulkanö.

Men andra krafter verkar också, där ute mitt i det stora havet. Hela havsbottnen rör sig, tack vare kontinentaldriften, och med tiden har denna rörelse flyttat ön bort från sin ”hot spot”. Efter en tid påbörjas då byggandet av en ny skapelse, med fler vulkanutbrott, mer lava, rök och dunder, och slutligen en ny ö. På grund av detta består Hawaii numera av en serie öar, som alla har skapats på detta sätt.

Den svenska politiska folksjälen kan gott liknas vid denna ”hot spot”, och öarna kan liknas vid olika partier som uppstår ur denna vilja. Liksom öarna i Hawaii-kedjan är det också som så att partierna dras iväg av ”andra krafter”, så att de till slut tappar både sin själ och sitt existensberättigande, och nya partier kan uppstå i dess ställe.

Skulle det vara förmätet av den lilla organisationen Ett Svenskt Sverige att göra anspråk på att vara denna nya rörelse? Det kan man kanske tycka, men kom ihåg att även (S) var väldigt små i början, och det viktigaste är ändå att stiga fram och göra detta med en ren avsikt och ett hängivet sinnelag – och det har vi verkligen!

Utöver detta så har vi som nation inget annat val idag. Alla de partier som idag sitter i Riksdagen har skapat en skyddad verkstad åt sig själva, där de sitter och njuter alla överklassens fröjder på vår bekostnad, och ingen förändring kommer att komma därifrån.

Idag är det alltså hög tid att ett nytt friskt och fristående parti tar upp den här ”folksjälen”, och många som jag pratar med efterlyser en ny politisk rörelse som kan göra just detta.

En gång i tiden höll Sverigedemokraterna på att skapa ett sådant alternativ, men sedan tappade man gnistan, eller formen, och det står idag fritt för vem som helst att plocka upp den här tanken.

Annat var det på -90-talet, då partiets dåvarande partiledare Anders Klarström stod på SD:s torgmöten och deklarerade att fick man bara något att säga till om, så skulle man ta uti med Riksdagsledamöternas oskäliga löner. Något sådant kommer vi aldrig få höra Åkesson säga…

Så vad kan det då vara för mystisk ”kraft” som drar bort politiken från folket och deras vilja? Även detta hade Mäster Palm svar på. Faktiskt kan man konstatera att man var väl medveten om de svårigheter man var tvungen att konfrontera redan då, för över 100 år sedan.

Tyvärr har man emellertid tappat bort denna insikt i de breda folklagren idag, men så här uttryckte August Palm sig i ett annat tal, som han höll i Hudiksvall 1886:

”Jag kan inte hjälpa att jag alltid är misstänksam mot den så kallade bättre klassen, ty historien har lärt oss att då överklassen kommit med i striden för proletariatets frigörelse ha de fattiga, som striden gällt, alltid blivit bedragna. Därför har mitt strävande alltid gått ut på att proletariatets frigörelse måste vara arbetarnas eget verk.”

Detta var ord och inga visor, och det är lika sant idag som det var då.
I dessa meningar finner vi anledningen till att Sverige, och Nordeuropa i stort, spårat ur de senaste årtiondena, eller snarare ser vi att man inte infriade dessa kloka tankar.

Man lurades bort från den demokratiska ekonomin med tvivelaktiga teorier om att ifall de rika fick det bättre, så skulle även den breda massan få det bättre, eftersom det då var fler smulor som trillade ned från de rikas bord – och för en tid såg det ut att kunna stämma.

Medelklassen fick det bättre, både i efterkrigstidens Europa och i USA, men det fungerar inte längre. Idag växer klyftorna, och medan de rika blir allt rikare så växer en ny underklass fram, en underklass som först och främst drabbar de svagaste i samhället – de gamla och de unga.

Den franske ekonomen Thomas Piketty har i en populär bok, ”Kapitalet i det 21:a århundradet” (fritt översatt), pekat på just hur detta fungerar, men hans förslag till lösningar ligger tyvärr fortfarande inom ramarna för den politiskt korrekta boxen, och han missar också den bakomliggande orsaken till haveriet

Det är lätt för vissa parter att avfärda talet om att en banksammansvärjning är vad som är fel med vårt samhälle, men siffrorna talar sitt tydliga språk. Vad som har hänt de senaste 50 åren är att Sverige, inte minst, har gått från att vara ett land där folket var tämligen fritt och skuldfritt, till att bankerna idag äger – allting!

Bakom detta ligger sedan det som folk har allra svårast att ta till sig: man har gett sig ut för att förstöra Sverige, och Europa. Det är ingen olyckshändelse, eller något man ”råkat göra” i politiskt oförstånd – det är helt och hållet fullständigt avsiktligt.

Harmoni och välstånd i ett väl fungerande decentraliserat demokratiskt samhälle ligger inte i linje med vad den ekonomiska Makten önskar sig. Splittring, konflikter, kriser och till och med krig är vad de tjänar sina pengar på, och därför alltid ser till att skapa.

Därför är den värld vi ser idag det exakta resultatet av deras snikna manipulationer.

Kapitalet regerar även i vårt svenska samhälle, i kraft av att äga och kontrollera den större delen av alla våra pengar och tillgångar. Mäster Palms farhågor har infriats med råge.

Politiken har naturligtvis gått hand i hand med denna utveckling, och det är därför vi ser en skock politiska partier som blint följer kapitalets önskemål, även när dessa går stick i stäv med vad folket önskar och behöver.

Detta gäller över hela skalan av politiska beslut som vi ser idag, från nedmonteringen av den svenska industrin till det hysteriska inflödet av okvalificerade falska flyktingar som aldrig någonsin kommer kunna ta en plats i ett genuint svenskt samhälle. Vi har helt enkelt inte plats för dem i vårt lilla land.

Mark Twain lär en gång ha sagt att ”Om det gjorde någon skillnad att vi röstar, så skulle de inte låta oss göra det”, men idag har vi fortfarande möjlighet att påverka med våra röster – trots att liberalen Selimovic så sent som förra året var ute med ett förslag om att skrota de allmänna valen och låta politikerna göra upp sinsemellan.

Detta är anledningen till att Ett Svenskt Sverige nu tar upp fanan igen, för att som en äkta folkrörelse försöka skapa Det Goda Samhället, och vi kommer göra en stor ansträngning för att inte ännu en gång falla ned i dessa fallgropar.

Vi önskar bygga upp ett samhälle där alla laglydiga produktiva människor har sina rättigheter infriade, och där alla har sina demokratiska möjligheter tillgodosedda.

Det finns i och med vår nya rörelses uppstart inget spår av att vi vill ta över Makten och sätta oss själva vid köttgrytorna. Tvärtom är vårt mål att lägga ner etablissemanget och ge makten tillbaka till det svenska folket, där den enligt vår ack så massakrerade Grundlag hör hemma.

Vi måste helt enkelt skapa ett helt nytt och mer lyhört demokratiskt system där politikerna är direkt ansvariga inför folket.

Idag ser vi klart och tydligt att den representativa parlamentarismen har misslyckats med sin allra viktigaste uppgift – att hålla demokratin levande.

Men eftersom livet inte är utan ironier så kommer det behövas att ett ”parti” tar sig upp till makten innan man kan skrota densamma, och detta är nog något av det svåraste man kan ge sig på.

Det kommer att krävas att folk vaknar och inser sitt bästa, det kommer att krävas att man förstår att det innebär ett hårt arbete under en ganska lång tid innan man når fram till målet, men vi har inget annat val.

Detta mål handlar om frihet och trygghet, om en fungerande nationell ekonomi, om ett tydligt demokratiskt inflytande både på lokal och riksomfattande nivå, och att vi återigen får ett land som resten av Världen ser som ett exempel att ta efter.

Men vi vill vara optimistiska, och vi säger att OM det nu finns något land här på Jorden som skulle kunna klara av detta, så är det Sverige.

I de följande avsnitten kommer våra åsikter i frågor som ekonomi, rättsväsendet, invandringen och samhällsordningen i stort att avhandlas.

Håll ögonen öppna!

Lämna en kommentar

Filed under Inriktning, Politik

Nyheter!


Nu finns vi på Google+ och Youtube. Länkar postas snart.//

Arn M Heldin 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Svara gärna på undersökningen


Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Namnbyte pga rättighettsstrul


Vi kommer att ändra namn, mer info senare. Arn

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade